Wie zijn wij?

De Catharinaschool is een echte dorpsschool in een landelijk gebied. Wij hebben ongeveer 150 leerlingen.
Alle kinderen zijn welkom; wij maken geen onderscheid in geloofs en/of levensovertuiging. We respecteren de ander in zijn denken en doen.
Onze school kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van ouders en team. Veel ouders zijn bereid ons te helpen; de sfeer is gemoedelijk.
Kinderen en medewerkers leren en werken met plezier.

Wij maken geen gebruik van een specifiek onderwijsconcept. In dat opzicht zijn wij een ‘traditionele’ basisschool. Wij werken gedifferentieerd. We houden dus rekening met verschillen tussen kinderen. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden van kinderen. Daarnaast zijn wij op zoek naar talenten van kinderen.

De 5 R-en staan bij onze hoog in het vaandel: Rust, Regelmaat, Respect, Regie en Resultaat. Met ‘regie’ geven we aan dat de leerkracht en/of de school altijd verantwoordelijkheid neemt. Wij zijn kritisch op ons functioneren.

Samenwerking en vertrouwen zijn trefwoorden. De ‘veiligheid’ van kinderen geven wij voorrang: de kinderen gaan met plezier naar school; de sociale verhoudingen in de groep zijn goed.
De Catharinaschool is een professionele organisatie. Dit willen wij zeker ook uitstralen. Wij staan voor wat wij vinden en gaan graag de dialoog aan.

Kijkt u op www.scholenopdekaart voor meer informatie.