Vervanging bij ziekte

U heeft het ongetwijfeld al een keer ervaren: de leerkracht van uw kind is ziek en er staat een vervanger voor de klas. Soms voor slechts een paar dagen, in andere gevallen voor langere tijd.

Het is altijd ons streven om bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht een vervanger te vinden, zodat wij de kinderen niet over meerdere groepen moeten verdelen of aan u moeten vragen uw kind thuis op te vangen.zieke leerkracht

Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid ook voor het basisonderwijs gaan gelden. In de praktijk betekent dit dat het voor ons moeilijker wordt om vervangende leerkrachten kortstondig in dienst te nemen voor ziektevervanging.
In het verleden konden wij leerkrachten meerdere keren per jaar vragen om te vervangen. Nu kunnen wij deze constructie met tijdelijke contracten (vervangingen) maar zeer beperkt toepassen.

De Groeiling heeft een aantal maatregelen getroffen om met dit probleem om te gaan. U leest hierover in de brief die het college van bestuur van de Groeiling over dit onderwerp heeft opgesteld.

Ondanks een aantal maatregelen sluiten wij niet uit dat in voorkomende gevallen wij een noodmaatregel moeten toepassen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het verdelen van de groep over de andere groepen binnen de school. In het uiterste geval zal de directie van de school genoodzaakt zijn om een klas naar huis te sturen, omdat er geen andere oplossing mogelijk is.

Uiteraard wordt u hierover dan tijdig geïnformeerd. Wij vragen u daarvoor begrip.

Voor de volledige brief van ons college van bestuur klikt u hier.