Tussenschoolse opvang

De kinderen die overblijven worden opgevangen door een team van vrijwillige ouders. Zij zorgen er met elkaar voor dat het overblijven voor ieder kind leuk is. De kinderen van de onderbouw eten met elkaar in de aula. De kinderen van de bovenbouw eten in de klaslokalen. Bij iedere groep zijn er 1 of meerdere overblijfkrachten.

Wij streven ernaar om per 10 tot 15 leerlingen één overblijfkracht in te zetten.

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar ouders, opa’s/oma’s die ons team willen versterken.

Na het eten gaan alle kinderen naar buiten om daar met elkaar te voetballen of andere gezellige spelletjes te doen. Ook hier is weer toezicht door de overblijfkrachten. Aan het einde van de pauze is er een warme overdracht tussen leerkracht en overblijfkracht.

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de TSO dient u zich eerst te registreren bij TSO-assistent. De brief waarin precies staat welke stappen u moet ondernemen vindt u onderaan.

Als u zich heeft geregistreerd moet u nog wel de overblijfdagen aangeven. Het aanmelden kan op iedere overblijf dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) tot 10.00 uur.

De coördinatie van de TussenSchoolseOpvang is in handen van overblijfcoördinator Jeannette Boere.
U kunt de TSO bereiken onder telefoonnummer 06-53676593 of via de e-mail tsocatharinaschool@gmail.com

U kunt het huishoudelijk reglement van de TSO hier nalezen.

U kunt de brief om u te registreren hier nalezen/downloaden.