Trotsmap- en doelstellingengesprekken

Vanaf 7 november vinden de ‘trotsmapgesprekken’ en de doelstellingengesprekken weer plaats.

De trotsmapgesprekken zijn bedoeld voor de kinderen en de ouders van groep 2 t/m 8. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 laten we praten over het werken op school, wat zij gedaan hebben, wat ze leuk vinden (of minder leuk) en waar ze erg trots op zijn. Dit kunnen zij laten zien met behulp van de trotsmap. In de trotsmap zitten verzamelde werkjes.trots

Vanaf groep 5 zal het gesprek een andere inhoud krijgen. Dit zijn doelstellingengesprekken.  Samen met uw kind gaan we kijken naar zijn/haar ontwikkeling. Wij kijken naar hoe uw kind zich voelt in de groep. Aan uw kind wordt onder andere gevraagd of het tevreden is met zijn of haar resultaten. Wat zijn/haar doel is voor de komende periode, hoe hij/zij het doel denkt te halen en wat hij/zij nodig heeft om dit doel te halen. Er wordt gekeken naar de groeikansen van uw kind, de kwaliteiten en de basisbehoeften. Zo kunnen we met elkaar de ontwikkeling van uw kind stimuleren.

Belangrijk om kinderen te leren trots te zijn op wat ze kunnen en doen.

U kunt zich hier inschrijven voor de gesprekken met de leerkracht.

Voor meer inhoudelijke informatie over bovengenoemde gesprekken, klikt u hier