Tevredenheid

In januari 2020 zijn er tevredenheidsenquĂȘtes onder ouders en leerlingen afgenomen.
De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken wij om verbeteringen aan te brengen, daar waar nodig.
De vragenlijsten zijn digitaal aan ouders en leerlingen verstuurd. Deze zijn anoniem verwerkt.
Wij zijn blij met de uitkomsten.
Ouders waarderen de school met een 7,7. De leerlingen (groep 6 t/m 8) geven de school een 8,6.
Wij blijven wel kritisch. Naast de vele positieve opmerkingen zien wij zeker ook mogelijkheden voor verbetering. Daar gaan wij dan ook zeker mee aan de slag.

Rapportage ouders

 

Rapportage leerlingen