Jaarplan en jaarverslag

Image 1Ons jaarplan is een uitwerking van onze beleidsvoornemens in het betreffende jaar.
We geven concreet aan welke ontwikkelingen wij in het schooljaar willen doorlopen en welke doelen wij daarbij hebben.

De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de uitgangspunten van het schoolplan en het Strategisch beleidsplan van Stichting de Groeiling.

Het schoolplan is op 1 augustus van schooljaar 2016-2017 opnieuw voor een periode van 4 jaar  vastgesteld.
Het schoolplan is tot stand gekomen middels het inzetten van studiedagen. Op deze wijze zien wij een maximale betrokkenheid van het schoolteam.

Het jaarplan 2016-2017 voorziet op enkele onderdelen in de implementatie en mogelijke uitbouw van reeds ontwikkeld beleid (o.a. zelfstandig werken en pedagogisch klimaat) Zo is er dus een directe relatie met kwaliteitszorg; doen we nog steeds de goede dingen en doen we ook wat we hebben afgesproken?

Het jaarverslag is een evaluatie van het jaarplan van het achterliggende schooljaar

Het jaarplan 2018 – 2019 verschijnt binnenkort op deze site.