School en veiligheid

Je veilig voelen is een voorwaarde voor de kinderen om te kunnen leren en voor de leerkrachten een voorwaarde om goed werk te kunnen leveren.
Kinderen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.
Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Dit doet een beroep op de pedagogische professionaliteit in de school.

Sociale veiligheid wordt bewerkstelligd door het juiste gedrag van personeel, leerlingen en ouders; de school geeft normen en regels voor dat gedrag.
Sociale veiligheid wordt in stand gehouden door een juiste balans tussen het voorkomen van onveiligheid (preventief aspect) en het adequaat corrigeren van gedrag dat onveiligheid teweegbrengt.
Ook voor medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als zij zich veilig voelen, zich kwetsbaar op kunnen stellen en zich gezien en gehoord voelen. Ook zij moeten fouten kunnen maken en aangesproken worden op verantwoordelijkheden.

Het in stand houden van een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor de veiligheid op school. Twee keer per jaar wordt het pedagogisch klimaat en de afspraken die daarover gemaakt zijn, door het team geëvalueerd.

Het onderstaande is voor onze school van toepassing:

  • We hanteren een positief taalgebruik
  • We zijn gericht op verbetering
  • Er heerst een reflectieve houding
  • We werken aan een positieve leeromgeving
  • Er heerst een professionele sfeer op onze school
  • We staan open voor veranderingen
  • Er heerst taakbetrokkenheid-taakgerichtheid
  • We leggen verantwoording af, lichten toe en helpen elkaar

Interne contactpersoon : Linda van den IJssel
Veiligheidscoördinator : René van Ommeren
Anti-pestcoördinator  : Anne Loes Oostendorp

Onze documenten m.b.t. school en veiligheid vindt u op de site van “scholen op de kaart“.
U kunt deze bekijken door hier te klikken.