Leerplicht

kinderen op een rijAlle kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school.

Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt.
Ouders of verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij moeten hun kind inschrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook werkelijk naar school gaat. Als uw kind ziek is, moet u dat meteen melden bij de school.

Bureau Leerplicht heeft ons te kennen verzocht onderstaande tekst te vermelden op onze website

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim)

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie van de school verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder een proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zullen de ouders gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Klik hier voor het formulier ‘verzoek om vrijstelling schoolbezoek’.

Klik hier voor ‘Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties’