Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders die zich actief voor de school inzet.
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders op onze school en heeft een signalerende functie voor allerlei zaken die op school spelen.

De belangrijkste functie van de OR is de ondersteuning van het team van de Catharinaschool bij de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen op onze school. Veelal voert de OR de werkzaamheden zelf uit, maar ook andere ouders worden actief betrokken bij activiteiten op school.

De OR verzorgt (deels samen met het team) o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, paasviering, schoolreizen voor groep 1 – 7, sportactiviteiten en het afscheid groep 8.

De leden van de OR zijn vertegenwoordigd in commissies, waarin een lid van het schoolteam ook een plaatsje heeft.
De vergaderingen van de OR worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van het team. Zo houden we de lijntjes tussen het team en de OR kort. De vergaderingen zijn praktisch en uitermate gezellig. De sfeer in onze OR is goed en erg motiverend voor de betreffende groep enthousiaste ouders.

Voorzitter: mw. Simone Stravers

Penningmeester: mw. Yvon Spruit

Leden: Mw. Marleen van de Berg, Mw. Monique Verweij, Mw. Martine Groenendijk, Mw. Liane van Leeuwen, Mw. Simone Otto, Mw. Roelien Steenkamer, Mw. José de Jong, Mw. Jolanda Verwer, Mw. Esther Slootjes, Mw. Ilse Aalbrecht