Ouderbetrokkenheid

Image 2Wij vinden het erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij school. Een regelmatig contact tussen ouders en school bevordert een goede uitwisseling van informatie, draagt bij tot een betere afstemming van de opvoedingsaanpak en zorgt er dus voor dat zowel ouders als leerkrachten hun kinderen/hun leerlingen effectiever kunnen begeleiden.

De school heeft op verschillende momenten contact met u.  Dit contact bestaat o.a. uit:

  • Omgekeerde oudergesprekken (speeddategesprekken) aan het begin van het schooljaar
  • Informatieavonden kort na de start van het schooljaar
  • De ‘trotsmapgesprekken’ met u en uw kind in het najaar
  • De 10 minutengesprekken nadat het eerste rapport van uw kind in meegegeven
  • Frequent telefonisch contact / e-mailcontact, voor zover dit met u is afgesproken en nodig is

Tevens organiseren wij tal van activiteiten waarbij wij uw hulp vragen (sportdagen, festiviteiten, excursies, etc).

De nieuwsbrief
Tweewekelijks ontvangt u een nieuwsbrief waarin de meest actuele zaken worden beschreven. De nieuwsbrief verschijnt ook op onze website.


U kunt hier ons beleidsstuk “Ouderbetrokkenheid’ inzien.