Ons bestuur

De Groeiling logo in kleur in jpeg

Sinds 2009 maakt de Catharinaschool deel uit van stichting De Groeiling. De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. Zij zijn in 2009 ontstaan na een fusie tussen de stichting Regionaal Katholiek Schoolbestuur Gouda en omstreken (RKSG) en de stichting Rooms-Katholiek basisonderwijs De Groene Waarden.

Missie
Kinderen laten ontdekken wie zij zijn en hen helpen doelen te bereiken, door persoonlijke en gezamenlijke groei.

Visie
Ieder kind, iedere medewerker en iedere school is uniek. Wij stimuleren eigen inbreng en het ontwikkelen van eigenheid. Wij denken dat kinderen, medewerkers en scholen zich het best ontwikkelen door ze vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling. Wij zorgen voor een stimulerende en uitdagende omgeving en passende begeleiding. We aarzelen niet om bij te sturen.
Behalve aan ruimte voor eigenheid werken wij ook aan gezamenlijkheid. Samen bereiken wij meer dan alleen. Daarbij maken wij slim gebruik van onze verschillen. Wij geloven in de kracht van diversiteit: in de klas, in het team en in onze groep van scholen. Wij brengen verschillende visies en denkbeelden samen, zodat wij in gezamenlijkheid kunnen werken aan een scherpere koers en een betere maatschappij.
Wij staan open voor leerlingen en ouders met een verschillende culturele en religieuze achtergrond, voor medewerkers met verschillende opvattingen over onderwijs en voor scholen met verschillende onderwijsconcepten en methodieken. Daarbij stellen we één belangrijke voorwaarde: dat de leerlingen, ouders, medewerkers en scholen bereid zijn aan te sluiten op onze gezamenlijke keuzes en koers.

De strategische koers 2019 -2023 van De Groeiling wordt uitgelegd in een korte animatie. Klik op de afbeelding om deze te starten.