Ons bestuur

De Groeiling logo in kleur in jpeg

Sinds 2009 maakt de Catharinaschool deel uit van stichting De Groeiling. De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. Zij zijn in 2009 ontstaan na een fusie tussen de stichting Regionaal Katholiek Schoolbestuur Gouda en omstreken (RKSG) en de stichting Rooms-Katholiek basisonderwijs De Groene Waarden.

Missie
De Groeiling biedt kwalitatief goed onderwijs vanuit hun katholieke en interconfessionele identiteit aan alle kinderen in Gouda en omstreken. De Groeiling is een professionele en lerende organisatie en werkt aan onderwijsvernieuwing en verbetering. De Groeiling is een organisatie met oog voor het kind, de ouders en de medewerkers.

Visie
Het bieden van goed en passend onderwijs is voor De Groeiling een duidelijk uitgangspunt, evenals het realiseren van een professionele en lerende organisatie. De gedeelde katholieke identiteit en de wens onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte van ieder kind, sluiten daar bij aan. De relatie met de omgeving is belangrijk, net als aandacht hebben voor de personeelsleden en hen loopbaanperspectief willen bieden.