Buitenschoolse opvang

Kindercentrum de groene Kikker van IJsselkids BV biedt peuteropvang, kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang. Wij zijn gevestigd op de Grote Haven 2a en 2e in Haastrecht in hetzelfde gebouw als de basisscholen. Kinderen kunnen vanuit de peutergroep en het kinderdagverblijf doorstromen en er vindt een warme overdracht plaats van de leerlingen die 4 jaar worden en doorstromen naar de basisschool.

BSO de Groene Kikker is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ons gehele activiteitenaanbod is hierop aangepast. We dagen de kinderen uit hun talent te laten zien of te ontdekken. Bijvoorbeeld met bouwen, knutselen, koken, dansen en toneel. Kinderen worden uitgedaagd om met ons mee te denken over het afwisselende activiteitenaanbod en de jaarlijks terugkerende evenementen zoals het zomerfeest, een talentenshow of kinderdisco

Tijdens de schoolvakanties bieden we extra activiteiten aan vol creatieve uitspattingen, sport, spel en ontspanning. Eigenlijk gewoon zoals een vakantie hoort te zijn!

BSO De Groene Kikker heeft 2 groepen met maximaal 20 kinderen per groep (4 tot 13 jaar). We halen de kind(eren) op bij:

  • CBS De Morgenster
  • Basisschool St. Catharina
  • OBS De Vlisterstroom

Openingstijden

Opvang na schooltijd tot 18.00 uur, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag gaat de BSO om 12.00 uur open. Tijdens de schoolvakanties is de buitenschoolse opvang de hele dag geopend van 07.30 uur tot 18.00 uur.

Er worden dan extra activiteiten georganiseerd. Tijdens de schoolvakanties werken we samen met de BSO in Stolwijk en kan het zijn dat de groepen samengevoegd worden

Kosten en tegemoetkoming

Wanneer u gebruik wilt maken van kinderopvang sluit u met IJsselkids een overeenkomst af. Meer informatie over onze tarieven vindt u op onze website

U dient een aanvraag in bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Kijk voor meer informatie over deze toeslag op de website van de Belastingdienst.

Aanmelden

Informatie over aanmelding en plaatsing kunt u vinden op www.ijsselkids.nl. ook kunt u contact opnemen met het Informatie en Plaatsingsbureau van IJsselkids, 010-2861421

Contactpersoon

Lies Viegas, de locatiemanager is bereikbaar onder nummer 06-53758088

Uiteraard bent u ook welkom om, op afspraak, eens op Kindercentrum De Groene Kikker te komen kijken, zodat u zelf de sfeer kunt proeven