Inspectie

De inspectie van het onderwijs heeft, in het kader van een kwaliteitsonderzoek, de school bezocht.onderzoeken

Samenvatting van de belangrijkste oordelen

Basisschool St. Catharina heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

  • De school haalt voldoende eindresultaten die passend zijn bij haar leerlingenpopulatie.
  • De leraren geven duidelijk uitleg. De afstemming op de leerbehoefte van de leerlingen kan in de instructie en verwerking nog verder worden verdiept.
  • Het team heeft zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en geeft waar nodig extra begeleiding en ondersteuning. De zorgstructuur kan in plaats van volgend nog meer sturend worden ingericht.
  • De school kent een ambitieus en prettig schoolklimaat met een veiligheidsbeleid.
  • De Sint Catharinaschool werkt vanuit een breed draagvlak systematisch aan de verbetering van haar onderwijskwaliteit.

U kunt hier het volledige inspectierapport inzien.