Infoavonden

Een informatieavond is een eerste ouderavond aan het begin van een nieuw schooljaar. Ouders worden uitgenodigd door de leerkracht(en) van de groep van hun kind.

Op deze ouderavond geven we de ouders informatie over wat er in het schooljaar aan de orde wordt gesteld, welke werkwijzen worden toegepast en welke afspraken belangrijk zijn.
Het gevaar van een informatie-avond is vaak dat de ouders een grote vracht aan informatie op zich af krijgen gevuurd, die eigenlijk slecht blijft hangen. Visuele hulpmiddelen zijn daarom zeer welkom, niet alleen leerlingen zijn hierbij gebaat.

De informatie wordt dan ook middels een powerpointpresentatie verstrekt. Het is voor onszelf een houvast voor ons verhaal en voor de ouders een gelegenheid om de informatie mee te lezen en te bekijken.

De gebruikte powepoints van het schooljaar 2019-2020 kunt u op deze pagina nog eens bekijken. Ook fijn voor ouders die niet in de gelegenheid waren de ouderavond te bezoeken.

kleuters algemeen Groep 1 Groep 2
Groep 3 Groep 4 en 5 Groep 6,7 en 8