Huiswerk op onze school

Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school wordt meegegeven en waarvan verwacht wordt dat het door alle kinderen thuis wordt gemaakt of geoefend.

Huiswerk is dus iets anders dan ‘extra oefenstof’.

Kids ready for school

Extra oefenstof wordt veelal niet aan alle leerlingen aangeboden, maar in overleg met de ouders bepaald.

Extra oefenstof kan vanaf groep 3 worden meegegeven. Huiswerk komt voor het eerst in groep 5 om de hoek kijken en beperkt zich in deze groep tot het leren voor een toets Wereldoriƫntatie. In groep 8 wordt het huiswerk flink uitgebreid. De kinderen worden meer en meer voorbereid op het voortgezet onderwijs. De omvang en inhoud van dit huiswerk worden jaarlijks aangepast aan de mogelijkheden van het kind en de groep als totaal.

Het huiswerkbeleid op onze school kunt u nalezen. Klik hier voor nadere info en tips voor de ouders!