Hoofdluis

Hoofdluis hebben voelen we vaak als een schande. Dat is het beslist niet. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Luizen maken namelijk geen onderscheid tussen schoon en vies haar of tussen kort en lang haar. Luizen leven namelijk van het mensenbloed dat ze uit de hoofdhuid halen. Dat vinden ze evengoed op een schoon, zelfs liever, als op een ‘vies’ hoofd. Dat iedereen hoofdluis kan krijgen, komt omdat luizen echte overlopers zijn. Ze lopen direct van het ene hoofd naar het ander of via mutsen, sjaals en kammen. Vandaar dat zo snel en zo goed mogelijk behandelen van hoofdluis belangrijk is. Hoe minder luizen er zijn, hoe minder er over kunnen lopen.

De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor het adequaat behandelen van hoofdluis binnen het gezin. De school levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en de verspreiding van hoofdluis. De Wet op het Basisonderwijs van 1985 geeft aan dat de school tot taak heeft alle zaken die van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van de schoolbevolking onderdeel te maken van het schoolbeleid.

Op de Catharinaschool vormt een aantal ouders ‘het Kriebelteam’. Dit Kiebelteam controleert elke week na een vakantie alle kinderen op hoofdluis. Is er hoofdluis geconstateerd, dan worden de ouders van de betreffende leerling door de groepsleerkracht hiervan op de hoogte gesteld.
In enkele gevallen organiseert het Kriebleteam een hercontrole.
Tevens adviseren wij u als ouder om ook wekelijks het haar van uw zoon/dochter te controleren en zo nodig thuis te behandelen.

Voor meer informatie en feiten over hoofdluis verwijzen wij uw naar de onderstaande websites en ons hoofdluisprotocol:
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
www.hoofdluizen.nl

U kunt hier ons hoofdluisprotocol inzien.

Om het onderwerp thuis met uw zoon/dochter te bespreken, kunt u eventueel ook onderstaand filmpje van het Klokhuis bekijken:
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3787/Hoofdluizenhoodfluis