Geslaagde ouderavond

Maandag 3 oktober hebben de drie scholen ( Cartharina, Vlisterstroom en Morgenster) een gezamenlijke ouderavond georganiseerd. De aanwezige ouders kregen de gelegenheid een van de twee workshops te bezoeken.
Brigitte van Leeuwen wist de ouders te boeien met een verhaal over de ontwikkeling van jonge kinderen; de ontwikkeling van beide hersenhelften en wat dit heeft te betekenen voor het leren lezen en schrijven; wanneer zijn kinderen toe aan leren lezen?
Danny Bras sprak met ouders over het ‘leren leren’ van kinderen; meervoudige intelligentie, faalangst, ontdekken van de eigen manier van leren.

Een bijzonder interessante avond waarvan de ouders veel hebben opgestoken: een andere manier van ‘kijken naar je kind’
De ouderavond werd bezocht door ongeveer 50 ouders. We mogen met trots zeggen……een geslaagde bijeenkomst.

Brigitte van leeuwenDanny Bras