Activiteiten groep 4/5

Leefstijlles

Tijdens de leefstijl les hebben we in groep 4/5 gewerkt aan samenwerken. De klas werd in groepjes verdeeld en ieder groepje koos een leider en een tijdwaarnemer. De opdracht was: bouw binnen 15 minuten met de kapla-blokken en 5 vellen papier een zo hoog mogelijke toren. Ieder kind uit de groep moest een bijdrage leveren. Er werd druk overlegd en toen de torens gebouwd mochten worden werd dat erg spannend. Welke tactiek gaan we gebruiken? Hoe kunnen we het papier zo hoog mogelijk maken? Opvallend was dat zowel de jongste groep 4 leerlingen als de oudste groep 5 leerlingen even hard werkten. Na 15 minuten was het winnende groepje bekend. Maar het ging niet alleen om winnen. We hebben nog een tijdje nagepraat over de samenwerking, over verliezen, over taken verdelen, etc. Een leuke en leerzame les!

Bloembollen poten

Via bulbs4kids heeft groep 4/5 een pakket van 500 bloembollen gekregen, met schepjes en lesboekjes. Vorige week hebben we eerst geleerd wat een bloembol is. Op de website http://bulbs4kids.com/ is daar veel informatie over te vinden, leuk om thuis nog eens naar te kijken. Daarna hadden we allemaal een schepje (ouders bedankt!) om de bollen op het schoolplein in de grond te doen. Dat was best moeilijk! Er is niet zoveel aarde op het schoolplein en de aarde was erg hard. In het voorjaar hopen we een mooi fleurig schoolplein te krijgen.

Klik hier voor de foto’s ‘samenwerken’ en ‘bloembollen poten’