Uitnodiging gesprek ouder-leerkracht

Wij nodigen u uit voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. Vanaf 10 september vinden de zgn. ‘speeddate-gesprekken/omgekeerde oudergesprekken’ plaats.
U heeft via de mail de nodige informatie ontvangen.

De ‘omgekeerde oudergesprekken’ zijn bedoeld voor alle ouders, met uitzondering van de ouders van onze jongste kleuters die deze week op school zijn gekomen. Met deze ouders wordt t.z.t. een ‘twee-maandengesprek’ gevoerd.

Wij wijzen u erop dat de gesprekken facultatief zijn, dus niet ‘verplicht’ voor u als ouder. U kunt zelf bepalen of u het nodig vindt om op deze uitnodiging in te gaan. Wij vinden het fijn u weer te ontmoeten.

U kunt zich vanaf zaterdag 1 september inschrijven door gebruik te maken van onze gespreksplanner. Klik op de afbeelding.